Indsættelsestale fra 1994
Wednesday, 14 April 2010 19:47

Nelsons Mandelas indsættelsestale som præsident

Pretoria den 10. maj 1994

Deres Majestæter, Deres Højheder, ærede gæster, kammerater og venner.

I dag giver vi alle ved vores tilstedeværelse her og ved fester i
andre dele af landet og i resten af verden udtryk for glæden og håbet
ved vores nyvundne frihed. Efter at have gennemlevet en usædvanlig
menneskelig katastrofe, der har varet alt for længe, må der opstå et
samfund, som hele menneskeheden kan være stolt af.

Vores daglige gerninger som almindelige sydafrikanere skal skabe en
sydafrikansk virkelighed, som vil forstærke menneskehedens tro på
retfærdighed, styrke tilliden til det gode i mennesker og støtte vores
håb om et godt liv for alle. Alt dette skylder vi både os selv og alle
de mennesker, som er så rigt repræsenteret her i dag.

Til mine landsmænd vil jeg ikke undlade at sige, at hver enkelt af os
er lige så tæt forbundet med jorden i dette smukke land som de berømte
jacaranda-træer i Pretoria og mimoserne i Bushveld.

Hver gang en af os rører jorden i dette land, føler vi en slags
personlig fornyelse. Det nationale humør ændrer sig i takt med
årstiderne.

Vi overvældes af glæde og opstemthed, når græsset bliver grønt og
blomsterne springer ud.

Den spirituelle og fysiske kontakt, vi alle har til dette land,
forklarer dybden af den smerte, vi alle havde i vores hjerter, da vi
så vores land blive sønderrevet af en forfærdelig konflikt, og da vi
så det hånet, gjort fredløst og isoleret af verdens befolkninger, lige
netop fordi det er blevet den universelle base for en skadelig
ideologi, racisme og racistisk undertrykkelse.

Vi, Sydafrikas befolkning, føler, at menneskeheden har taget os til
sig igen, at vi, der for ikke så længe siden var fredløse, i dag har
fået det sjældne privilegium at være vært for verdens nationer på
vores egen jord.

Vi takker alle vores ærede internationale gæster for sammen med
befolkningen i vores land at hylde det, der trods alt er en fælles
sejr for retfærdighed, fred og menneskelig værdighed.

Vi tror på, at I fortsat vil bistå os, når vi tager fat på
udfordringerne forbundet med at skabe fred, fremgang og demokrati uden
køns- eller racediskrimination. Vi er dybt taknemmelige for den rolle,
som vores befolkning og de politiske, demokratiske, religiøse,
kvindelige, unge, erhvervsmæssige, traditionelle og andre ledere har
spillet for at nå hertil. Jeg vil ikke mindst nævne min vicepræsident,
den ærede F.W. de Klerk.

Vi vil også gerne takke vores sikkerhedsstyrker af enhver rang for den
rolle, de har spillet i forbindelse med at sikre vores første
demokratiske valg og overgangen til demokrati mod blodtørstige
styrker, som stadig nægter at se lyset.

Det er blevet tid til at slikke sårene.                              

Tid til at bygge bro over de kløfter, som deler os.

Tid til genopbygning.

Vi har endelig opnået vores politiske frigørelse. Vi lover os selv at
befri hele vores befolkning fra fortsat fattigdom, afsavn, lidelse,
køns- og anden diskrimination.

Det lykkedes os at tage vores sidste skidt mod frihed under relativt
fredelige forhold. Vi forpligter os til at etablere total, velfortjent
og vedvarende fred.

Vores anstrengelser med at skabe håb hos millioner af sydafrikanere
har båret frugt. Vi har påtaget os den forpligtelse at opbygge et
samfund, hvor alle sydafrikanere, både sorte og hvide, stolte og uden
frygt er sikret deres ret til menneskeværdighed – en regnbuenation med
fred internt og over for resten af verden.

Som et bevis på denne forpligtelse til at forny vores land vil den nye
midlertidige National Unity-regering omgående tage fat på at opnå
amnesti for forskellige kategorier af vores befolkning, som i
øjeblikket afsoner fængselsstraffe.

Vi dedikerer denne dag til alle de helte og heltinder her i landet og
i resten af verden, som ofrede så meget og gav deres liv, så vi kunne
blive frie.

Deres drømme er blevet opfyldt. Frihed er deres belønning.

Vi er både ydmyge og opstemte over den ære og det privilegium, som I,
Sydafrikas befolkning, har tildelt os og mig i rollen som den første
præsident for et forenet, demokratisk, ikke-racistisk og
ikke-kønsdiskriminerende Sydafrika til at føre vores land ud af
mørket. Vi ved, at vejen til frihed ikke er nem.

Vi ved også, at ingen af os kan opnå succes alene. Vi skal derfor stå
sammen som ét folk for at skabe national harmoni, opbygge nationen og
etablere en ny verden.

Lad alle nyde retfærdighed.

Lad alle nyde fred.

Lad alle få arbejde, brød, vand og salt.

Lad alle vide, at deres krop og sjæl er blevet frigjort, så de kan
opnå deres mål.

Dette smukke land skal aldrig, aldrig nogensinde igen opleve
undertrykkelse og lide den uværdighed at være udstødt af verden.

Lad friheden råde. En så fantastisk menneskelig bedrift vil aldrig blive
glemt!

Gud velsigne Afrika! Mange tak.


Link til talen på engelsk

 

mandela_president_1994