Ny formand for Mandela Center Danmark
Monday, 09 May 2011 21:53
8. maj 2011

Ny formand for Mandela Center Danmark

helle_degn_og_rikke_forchhammer_small

Forstanderen for Krogerup Højskole, Rikke Forchhammer (th.) er på årets
generalforsamling i dag valgt som ny formand for Mandela Center Danmark som
afløser for tidligere minister, Helle Degn, der fortsætter som næstformand.

Mandela Center Danmark har siden 2000 arbejdet for fred og forsoning –
inspireret af den sydafrikanske historie og den karismatiske statsmand,
Nelson Mandela. Rikke Forchhammer har været aktiv i bestyrelsesarbejdet
siden initiativets opstart og den egentlige stiftelse på Krogerup Højskole i
2005.

Rikke tror stadig så meget på idéen om udbredelsen af Sydafrikas og Mandelas
historie som inspiration, at hun nu med ildhu overtager rollen som formand.
Udover at være forstander på Krogerup Højskole er hun leder af vokalgruppen
Baobab, der synger sange fra det sydlige Afrika.

De sidste 3 år har Mandela Center Danmark arbejdet for at få et folkeligt
aktivitetscenter op at stå i København - med bl.a. udstillinger,
aktiviteter, forskningsarbejde og undervisningstilbud. Det har imidlertid
vist sig yderst vanskeligt at skaffe de nødvendige penge til projektet.

Mandela Center Danmark er en medlemsorganisation med godt 200 medlemmer og
Rikke Forchhammer vil arbejde aktivt for at organisationen bliver større og
bredere forankret.


Foreningens formål
Foreningens overordnede mål er at arbejde for tilgivelse, sandhed, fred og
forsoning i verden. Foreningen skal aktivt bidrage til forståelsen af, at
konflikter skal løses gennem forhandling og forsoning frem for krigstrusler
og krig. Fred opnås ikke ved krig, men ved forhandling. Arbejdet for denne
forståelse skal ske med udgangspunkt i erfaringerne fra Sydafrikas fredelige
overgang fra apartheid til demokrati.

Foreningen skal formidle troen på, at det enkelte menneske kan være med til
at forandre verden ved at vække til eftertanke og skabe debat. Foreningens
arbejde skal bygge på et livssyn, som lægger vægt på med-menneskelighed,
samhørighed og giver plads til mangfoldighed. Sådan som det bl.a. udtrykkes
i det sydafrikanske begreb ’Ubuntu’, der tager udgangspunkt i, at ”et
menneske er kun et menneske gennem andre mennesker”.
Foreningen skal således arbejde for større rummelighed blandt mennesker, i
samfundet og i verden.