Ideen
Wednesday, 10 January 2007 17:25

 

FRED OG FORSONING – MANDELA CENTER DANMARK

Foreningen for Fred og Forsoning (Mandela Center Danmark) skal sikre at Nelson Mandelas liv, arbejde og tanker huskes og anvendes.

Foreningen skal være med til at sikre at filosofien bag Sandheds- og Forsoningskommissionen overføres til andre konfliktområder, fordi vi kun gennem forsoning kan bidrage til at standse konflikter og forhindre nye i at opstå.

Når et menneske efter 27½ års fangenskab kan stå i spidsen for en forsoningsproces som ikke bygger på had men på tilgivelse, må andre også kunne tage ved lære af det.

Og vi som bor i en fredeligere del af verden, har også et ansvar for at det sker.