Wednesday, 24 January 2007 09:40

MANDELAS LIV

MandelaForsideA.jpgBarndom

1918 - Født i Transkei-provinsen. Fik navnet Rolihlahla, som betyder ”at rykke grene på et træ” på xhosa. Hans far var høvding for Thembuerne, men blev afsat.
Da Mandela var 7 år kom han som den første i sin familie i skole og fik det engelske navn ”Nelson”. Han fik det første par bukser af sin far. 2 år senere dør faderen, og Mandela kommer i pleje hos sin onkel, der er konge. Her bliver han inspireret af de gamle, der fortæller om dengang, afrikanerne selv styrede deres land.
Da Mandela var 16 år kommer han på kostskole og i 1939 på universitetet i Fort Hare, det eneste universitet for sorte.

Ungdom

1940 - som 22-årig flygter han til Johannesburg, fordi hans onkel vil arrangere et ægteskab for ham. Han bliver sagfører, studerer jura på universitetet. Bliver bekendt med ANC (African National Congress), som blev dannet i 1912 med henblik på at forene afrikanerne i kampen mod diskriminering.

1944 - ANC Youth League (ungdomsafdelingen) dannedes af bl.a. Mandela. Bliver gift med Evelyn, sygeplejerske, med hvem han får sønnen Thembi og datteren Makaziwe, som dør 9 mdr. gammel.

MandelaSide3.jpgApartheid

1948 - ny regering, som introducerer apartheid-politikken. Apartheid betyder adskillelse på Afrikaans, de hollandske nybyggeres (boernes) sprog. Man vedtog love, der holdt afrikanere, indere og europæere adskilte. Man måtte ikke gifte sig med hinanden og alt
blev opdelt i ”kun for hvide” og ”kun for ikke-hvide”, hvor de sorte altid fik de dårligste skoler, hospitaler, boliger, toiletter, busser osv.
Allerede før 1948 skulle alle sorte bære pas, som skulle vise, at de havde lov til at være i et bestemt område. De blev ofte undersøgt af politiet, og hvis man ikke havde passet på sig eller hvis det var ugyldigt kunne det medføre, at man blev anholdt og fængslet.

Leder af ANC

1950 - Mandela bliver en af ANC’s ledere og sidder i hovedbestyrelsen. ANC arrangerede demonstrationer, strejker osv. mod apartheid.
1952 - ANC iværksætter ulydighedskampagnen, hvor man opfordrede afrikanere til at benytte toiletter og andre ting, der var forbeholdt de hvide. På den måde ville man tvinge regeringen til at ændre de uretfærdige love. Mange blev arresteret, bl.a. Mandela, men lovene blev ikke ændrede.
Mandela åbner i 1952 sit eget advokatkontor med vennen Walter Sisulu. Oliver Tambo er på det tidspunkt leder af ANC og Mandela er næstformand. Han bliver bandlyst, dvs. at han ikke må deltage i offentlige møder.
1954 - Frihedserklæringen bliver udformet. Den siger, at alle mennesker er lige og skal behandles sådan.
Mandela er meget væk fra familien. Han holder sig i form ved at bokse-træne.

MandelaSide13.jpgHøjforræderi

1956 - Mandela arresteres sammen med 155 andre anklaget for højforræderi. Retssagen varer til 1961, hvor alle bliver kendt uskyldige i anklagerne. Mandelas ægteskab går i stykker og han møder Winnie i 1957, som han gifter sig med i 1958. Hun var med i kampen og blev også både fængslet og bandlyst mange gange.

Sharpeville

1960 - Politiet går til angreb mod folk, der protesterer mod paslovene, og 70 mennesker bliver dræbt. ANC bliver erklæret illegal og Mandela bliver atter fængslet.

Den sorte Pimpernel

1961 - Selv om organisationen nu er ulovlig fortsætter ANC sin virksomhed. Mandela går under jorden og forlader Winnie og sine to små børn for at fortsætte sine politiske aktiviteter i hemmelighed. Han anlagde skæg og gik klædt i overalls, forklædte sig som gartner og chauffør for ikke at blive genkendt.
Man besluttede i ANC at det var nødvendigt at bruge vold i kampen mod apartheid. Mandela bliver leder af ”Umkhonto we Sizwe” - Nationens Spyd i 1961.

1962 - Mandela forlader Sydafrika i hemmelighed for at tage på en seks måneders rejse bl.a. til en konference for afrikanske lande i Etiopien. Besøger også Tanzania, Egypten, Ghana og Nigeria.
mindemaerke
Den 5. august 1962 pågribes Nelson Mandela af apartheidstyrets sikkerhedpoliti. Han var på vej fra Durban til Johannesburg, da hans bil blev standset ved Cedara, og han blev anholdt og senere idømt seks års fængsel.

I Sydafrika er der senere rejst et mindemærke ved Cedara til ære for præsident Mandela, der blev æresborger i december 1996.

1963 - Rivonia-processen. 8 mænd idømt livsvarigt fængsel i 1964 for sabotage mod regeringen. Mandela forsvarede sig selv - talen tog 4 timer.

MandelaSide16aA.jpgRobben Island

Mandela var 46 år, da han blev fange på Robben Island. Øen ligger 29 km fra kysten ved Cape Town. Mandelas celle var kun 1,8 meter lang, og han skulle i de første mange år arbejde hårdt i kalkbruddet. Fangerne stod fast på retten til bedre forhold. Mandela blev den mest berømte fange i verden.

Mandela var i alt 27½ år i fængsel. Han fik flere og flere rettigheder, men da man opdagede, at han skrev sine erindringer, fratog man ham retten til at studere i 4 år!

Mandela måtte modtage et besøg af 30 min. og et brev hvert halve år. Han så ikke sin datter Zindzi i 12 år, og han måtte ikke komme til sin søns begravelse. Sønnen døde i en bilulykke.

Fra 1977 behøvede Mandela ikke længere at udføre hårdt fysisk arbejde.

MandelaSide17A.jpgKampen fortsætter

Efter Mandelas fængsling fortsætter kampen mod aparthied.
1976 - sorte børn i Soweto demonstrerer mod at blive undervist på Afrikaans. Mere end 500 bliver dræbt af politiet. ANC svarer igen med angreb på politistationer og regeringsbygninger.
1980 - FNs sikkerhedsråd forlanger Mandela løsladt fra fængslet.
1982 - Mandela flyttes til Pollsmoor fængslet på fastlandet, hvor han får bedre forhold.
1983 - 600 organisationer danner United Democratic Front. Der indledes sanktioner fra hele verden mod Sydafrika.
1985 - Mandela afviser tilbud om frigivelse, hvis han vil tage afstand fra politisk voldsanvendelse.
1987 - Mandela starter hemmelige forhandlinger med regeringen, som skulle føre til hans løsladelse.
1988 - Mandela får eget hus i Victor Vorster fængslet.
1990 - Mandela løslades efter 10.000 dages fangenskab og forbuddet mod ANC ophæves. Mandela er et symbol på frihed for alle sydafrikanere.
1991 - Mandela vælges som formand for ANC 1992 - Mandela bliver skilt fra Winnie Mandela

MandelaSide20A.jpgNobels Fredspris og præsident

1993 - De Klerk og Mandela får tildelt Nobels Fredspris
Mandela besøger Danmark i 1992, 1995 og 1999
1994 - Alle sydafrikanere får stemmeret, ANC vinder valget og Mandela bliver landets første sorte præsident. Hans symbol på tilgivelse og forsoning var, at regeringen bestod af afrikanere, indere og hvide.
1998 - Gift med Graca Machel, enke efter Mozambiques tidligere leder, Samora Machel.
1999 - trak sig tilbage efter 5 år som præsident.