Historien bag Mandela Center Danmark
Tuesday, 11 November 2008 11:36

Historien bag initiativet

Det var afdøde forbundsformand for Dansk Funktionær Forbund og folketingsmedlem Hans Jørgen Jensen, som fik ideen til et Mandela Center. Han blev inspireret af en vandreudstilling om Nelson Mandela, tilrettelagt af museumsinspektør Maria Rytter og han tog kontakt til hende. De kontaktede derefter professor, dr.jur. Carl Aage Nørgaard og hans hustru, tidligere politiassessor Helle Nørgaard, som begge i 1994-96 havde deltaget i udarbejdelsen af lovgrundlaget for Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission, herunder specielt kriterierne for amnesti.I februar 2000 besluttede de sammen at invitere til et første møde i Fåborg Arrestmuseum den 13. juni 2000. Her deltog den sydafrikanske ambassadør, nuværende og tidligere folketings-medlemmer og fagforeningsledere samt Sydafrika-kyndige.

På baggrund af beretninger fra Sydafrika· om Truth and Reconciliation Committee’s arbejde· med observationer fra demokratiseringsprocessen· om Nelson Mandelas betydning for den fredelige overgang til demokrati· om de centrale begreber: Tilgivelse, forsoning og fred· om samarbejdsmuligheder med Nelson Mandela Foundation og tidligere medfange Ahmed Kathrada, nu formand for bl.a. Robben Islands bestyrelsenedsatte forsamlingen en arbejdsgruppe.Opgaven var at forberede stiftelsen af et Mandela Center til bl.a. at dokumentere, analysere og formidle viden om Nelson Mandelas liv og indsats og om forsoningsprocessen i Sydafrika.

I december 2005 rejste Maria Rytter og Rikke Forchhammer til Sydafrika for at præsentere initiativet. De holdt møder med NMF - Nelson Mandela Foundation, den danske ambassadør Bjarne Sørensen, journalist Jesper Strudsholm, Ahmed Kathrada og André Odental fra Robben Island Museum, Charles Villa-Vicencio fra Institute for Justice and Reconcilliation, Mayubuye Centre m.fl.Efterfølgende blev der arbejdet på at sikre anerkendelse fra såvel NMF som den danske regering.

Desværre skiftede NMF direktør i april 2001 og kommunikationen med NMF måtte begynde forfra.

I juni 2001 holder Rikke Forchhammer et møde med fhv. Udenrigsminister Niels Helveg Petersen som giver input til arbejdsgruppens videre arbejde. Han støtter især tankerne om et børnemuseum og udveksling af studerende.

Fra NMF kom den første melding om at navnet Nelson Mandela var beskyttet og at centret derfor ikke kunne bruge navnet Nelson Mandela. Ahmed Kathrada, som sidder i bestyrelsen for NMF, anbefalede dog at arbejdsgruppen ikke giver op m.h.t. til navneproblematikken.

I efteråret 2001 er Rikke Forchhammer og Nils Ekner i Sydafrika og mødes med den nye direktør for NMF, John Samuel. Med ham aftaltes at han ville forelægge arbejdsgruppens forslag om samarbejde for NMF’s bestyrelse. De to mødtes også med den daværende danske ambassadør i Sydafrika, Torben Brylle og han udtrykte sin støtte til planerne.

Og i Danmark blev den nye sydafrikanske ambassadør i Danmark, Stephen Gawe præsenteret for initiativet. Han lovede at støtte initiativet i det omfang hans stilling kunne tillade det.

Ved årsskiftet 2001-02 betød den ændrede politiske situation efter folketingsvalget - hvor Venstre dannede regering sammen med Konservativt Folkeparti - og en melding fra NMF om, at de fremover ville være yderst restriktive med at tillade brug af navnet Nelson Mandela, at initiativets strategi måtte revurderes.

Som følge heraf besluttes det i maj 2002 at initiativet indtil videre skulle have hjemsted på Krogerup Højskole.

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen blev i oktober 2002 inddraget i bestræbelserne på at få etableret centret. Han støttede initiativet under et fornyet forsøg på at få godkendelse fra NMF til at bruge navnet Nelson Mandela - med et brev direkte til Nelson Mandela selv.

I foråret 2003 modtog Poul Nyrup Rasmussen desværre afslag fra NMF på brug af navnet Nelson Mandela – de anerkender ’tyngden’ men tillader ikke brugen af ’Nelson Mandela’.Initiativet har på dette tidspunkt fået indrettet kontor på Krogerup Højskole.

Efter modtagelsen af afslaget afholdes møder på Christiansborg med Mette Frederiksen og Poul Nyrup Rasmussen om et nyt fremstød i Sydafrika.

I efteråret 2003 gør arbejdsgruppen et fremstød for at skabe opmærksomhed om centerinitiativet i Danmark. To foldere i farvetryk uddeles som informationsmateriale – en folder om centret som helhed og en med ideen om et børnemuseum.

Minister for flygtninge, indvandrere og integration Bertel Haarder foreslog et ’center uden mure’ og at man f.eks. med udgangspunkt i en højskole kunne starte aktiviteter.Udenrigsministeriet ved kontorchef Bo Jensen m.fl. så ingen problemer i forhold til overlapning med de øvrige menneskerettighedsorganisationer i Danmark.

Ved årsskiftet 2003-04 svarede Poul Nyrup på afslaget fra NMF med at skrive at der arbejdes videre med ideerne og at initiativet vil vende tilbage med et mere konkret oplæg.

Arbejdsgruppen formulerede samtidig et nyt forslag til strategi hvorefter der i første omgang skulle arbejdes hen imod et virtuelt center med forskellige tilbud og aktiviteter (vandreudstilling, tilbud til skoler, seminarer og kurser etc.).

På statusmødet i september 2004 besluttedes det at fastholde fred og forsoning som omdrejningspunkt og at en første fase i etableringen skal være en medlemsforening med det formål at tilvejebringe det nødvendige folkelige, økonomiske og netværksmæssige grundlag for en egentlig fond.Stiftelse af en forening blev herefter forberedt og arbejdsgruppen besluttede alene at anvende efter- og familienavnet Mandela som ikke anses for at være beskyttet.

Stiftelse af ’Foreningen for Fred og Forsoning, Mandela Center Danmark’ blev besluttet. http://www.mandelacenter.dk/ blev sikret.

’Foreningen for Fred og Forsoning, Mandela Center Danmark’ stiftes den 19. september 2005 på Krogerup Højskole med denne som hjemsted.