Forsoning som vejen til fred
Tuesday, 11 November 2008 12:11

Forsoning som vejen til fred

Som modsætning til had og konfrontation, vrede og konfliktoptrapning arbejder Mandela Centret Danmark for at udbrede forsoning, som en naturlig og konfliktforebyggende kultur.

Forsoning er aktuel, når sorgen er så dyb eller smerten så stor, at den, som føler dette, ikke magter at indgå i nogen form for sameksistens med den anden part. Eller når en part – på trods af en praktisk løsning – alligevel er pint af smerte eller sorg.

Forsoning kan derfor både være en konfliktløsning – eller komme efter en konfliktløsning.

Forsoning forudsætter
· en frivillig proces
· parternes personlige deltagelse
· viden om det skete – sandheden skal frem
· historierne skal fortælles fra alle konfliktens sider – smerten, tabet og vreden skal føles i et fællesskab - skal føre til
· en fornyet indsigt hos parterne – både om egen og den anden parts rolle – oplevelse af den anden parts menneskelighed
· og anerkendelse af sorgen – sorgen over det man har mistet
· gensidig tilgivelse
· bevidst stillingtagen til spørgsmålet om bod

Forsoning finder først sted, når parterne erkender, at de er blevet ofre i dobbelt forstand, og er lammede. Når sorgen og hadet gør os så syge, at livet kun får ét indhold – nemlig den sorg eller dette had. Man skal være villig til at se, at der er mere smerte, end egen smerte.

Giv slip på behovet for at have ret – og erkende, at man aldrig kan få tilbage, hvad man har mistet, men kan begynde at opbygge grundlaget for en ny fælles fremtid.

Om en forsonelig kultur
· Aldrig opgiv kontakt! Man skal ikke umenneskeliggøre eller dæmonisere modstanderen. Hvis man siger: ”Dem kan man ikke forhandle med” kommer der krig. Man skal heller ikke sige om f.eks. et politisk parti: ”De bliver aldrig stuerene”.
· Dialog. Lyt uden fordømmelse - man skal ikke slås, ikke gi’ efter, man kan godt stå fast.
· Skelne person fra sag.
· Mål og middel skal følges ad. Man kan ikke få en fredeligere verden med voldelige midler.
· Man skal anvise alternativer til konfrontation

Udbrede forståelsen af, at der ikke kun er et univers – og at hvert menneske ser og forstår verden gennem sit personlige sanse-, forståelses- og bearbejdningsapparat.