Ubuntu
Tuesday, 11 November 2008 12:20

Ubuntu – vi er en forudsætning for hinanden

'Et menneske er et menneske gennem andre mennesker’

Ubuntu er hjertet af traditionel afrikansk retsfilosofi. En gensidig respekt for og solidaritet med alle mennesker. Vi er alle del af en større helhed. Vi er ansvarlige for os selv, vores familie og vores samfund.

Det er en fællesskabsmoral, som indebærer en deling af goder. Ubuntu understreger ikke lighed, men socialt ansvar over for forskellige kategorier af alders- og kønsgrupper i familien eller landsbyen.

Ubuntu, som ofte oversættes som medmenneskelighed, er et afrikansk begreb som er

· basis for den fredelige overgang fra diktatur til demokrati i Sydafrika
· værdibasis for forfatningen i Sydafrika
· basis for Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika
· princippet som den fremtidige velfærdslovgivning vil være baseret på
· den filosofiske ramme for ”National Moral Regeneration Movement” i Sydafrika

Desmond Tutu:
”At tilgive er ikke kun uegennyttigt – det er den bedste måde at pleje egne interesser på’
’Min humanitet er fanget, uløseligt forbundet med hvad der er dit”

”Hver del af livet i Afrika er formet til at omfavne Ubuntu som en proces og filosofi, der afspejle den afrikanske arv, traditioner, kultur, normer, tro, værdibegreber og den større (extended) familie” (Makhudu, 1993:40).

I Xhosa siges det:
”Ubuntu ungamuntu ngabanye abantu” (mennesker er mennesker gennem andre mennesker)
”Ubu” henviser til det abstrakte, ”ntu” er den forfader som gav liv til mennesker

Dr. Johan Broodryk, med en doktorgrad i Ubuntu, har defineret det således:
”Ubuntu can therefore be defined as a comprehensive ancient African world view based on the values of intense humanness, caring, sharing, respect, compassion and associated values, ensuring a happy and qualitative human community life in a spirit of family”.

Oversættelse:
”Ubuntu kan derfor defineres som en omfattende og gammel afrikansk måde at anskue verden på, baseret på værdier som intens menneskelighed, omsorg, at dele med andre, respekt, at hjælpe andre og relaterede værdier, som sikrer et lykkeligt liv med livskvalitet i samfundet i familiens ånd”
(Kilde: Ubuntu, Life Lessons from Africa. Johan Broodryk – Ubuntu School of Philosophy.)

National konference om Ubuntu

Den 16.-18. November 2006 blev der afholdt en national konference om Ubuntu (en Ubuntu Imbizo). Taleren var vicepræsident Mlambo-Ngcuka, tilstede var ’traditional leaders’, ’traditional healers’, ledere af forskellige trosretninger, og almindelige mennesker. Der blev uddelt en Ubuntu-pris til Nelson Mandela, som ikke var til stede, men accepterede prisen in absentia på vegne af alle mennesker, som har bidraget til Sydafrikas udvikling mod en ”traditional heritage”.

Formålet med konferencen var:

· Udarbejdelse af et program for Ubuntu og nationens opbygning (Nation Building). Et af de formål med Ubuntu kampagnen er at genoplive ”Ubuntu for Nation Building”, at lave en plan for Ubuntu som vil påvirke regerings politik.
· Udarbejdelse af konkrete, praktiske politiske manifestationer om Ubuntu i Sydafrika
· At lave en kampagne for at skabe an national bevidsthed om Ubuntu, for at genskabe et bedre samfund
· At redefinere Sydafrika i de positive aspekter af Ubuntu.
· At sætte skub i ”National Reconciliation”, ved at bruge Ubuntu som et værktøj
· At starte pilot projekter om Ubuntu
· At skabe en paraply organisation for alle foreninger og organisationer som allerede arbejder med Ubuntu
· At profilere South Africa Heritage priser, og specielt denne Ubuntu pris

På konferencen blev det besluttet at:

· At indarbejde Ubuntu i uddannelses systemet
· At skabe en National Graduate Ubuntu Service, som vil betyder at ny uddannede skal arbejde som frivillige i fattige områder
· At skabe en Corporate Ubuntu Investment Program, for at få virksomheder til at investere endnu mere i fattige områder, udover hvad de skal i forvejen
· At påvirke forlagene til at udgive flere værker af Afrikanske forfattere, for at genskabe traditionel Afrikansk kultur
· At påvirke kulturministeren, så Ubuntu bliver en vigtig del af regerings politik, lovgivning og programmer
· Gennem kulturministeriet, at arbejde for en national Ubuntu dag, hvor alle kan reflektere over deres menneskelighed. Hvis det kan blive til an national hellig dag vil det være ideelt